Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVADESA

1. RESPONSABLE

¿Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Teixits La Rosa

Dir. Postal: Plaça de la Vila, 12 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Telèfon: (+34) 938 930 931

Correu electrònic: teixits@teixitslarosa.com

2. FINALITAT

¿Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En compliment de què disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, aixi com en QUALSEVOL Llei nacional que va seguir aplicable, l’informem que a TEIXITS LA ROSA tractem les teves dades personals que ENS facilitis per a les següents finalitats:

(1) tramitar la seva alta com a client

(2) Enviament de comunicacions comercials sobre als productes de TEIXITS LA ROSA (correus electrònics, trucades telefòniques, SMS, notificacions PUSH, correu ordinari, etc.).

(3) Prevenció d’abusos i fraus (activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, entre d’altres).

(4) sessió de dades a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials), sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

¿Per quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, o demanis la seva supressió, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

4. LEGITIMACIÓ

¿Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

Les bases legals per al tractament de les teves dades personals S’ACOMPANYA a cadascuna de les finalitats (1) a (4) incloses en l’Apartat 2 ( «Finalitats») són els següents:

– Finalitat (1): L’ESPECIFICAR d’un contracte amb TEIXITS LA ROSA amb relació amb la compra de productes.

– Finalitat (2): Consentiment exprés atorgat a TEIXITS LA ROSA al Moment de Recollida de les Teves dades personals.

– Finalitats (3) i (4): El Compliment de les Obligacions legals que siguin aplicables a TEIXITS LA ROSA.

5. DESTINATARIS

¿A quins destinataris es comuniquen les teves dades personals?

Les teves dades personals no seran cedides a cap tercer, excepte a aquells TERCERS pels quals resulti necessària la seva intervenció per a la correcta gestió de la prestació de servei (transportistes, entitats financeres, etc.) A més, les teves dades també podran ser cedides a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en què una norma legal AIXÍ ho estableixi.

6. DRETS

¿Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades personals i com pots exercir-los?

Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. TEIXITS LA ROSA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vols exercir qualsevol dels teus drets, pots dirigir-te a nosaltres enviant una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic teixits@teixitslarosa.com o bé, a la nostra adreça postal TEIXITS LA ROSA., Plaça de la Vila, 12 Vilanova i la Geltrú (Barcelona). La sol·licitud d’exercici de qualsevol dels teus drets ha d’anar acompanyada d’una còpia de document oficial que t’identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport).

Finalment t’informem que pots dirigir davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.